Home / 2017 / เมษายน

Monthly Archives: เมษายน 2017

ทุพลเพียบกัมพูเจีย : สิ้นสุดเวลาในกัมพูชา(ฮา) ถามว่าเห็นอะไรคิดอะไรจะเสนออะไร

สรุปบทเรียนและข้อเสนอทางเศรษฐศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อม ก.สิ่งที่เห็น: 1).หลังสงครามกลางเมืองการจัดการป่ …

Read More »

พนมเปญสุดขั้วนครา โดยพงศาชูแนมส่งรายงานเบื้องต้นครับ

ค่อนข้างเหมือนกับผมเคยโพสต์เรื่องชุดความเชื่อก่อนตัดสินใจและก่อนพบเห็นครับว่า 1).คนเขมรสับสนกับอดีตน …

Read More »