ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletสาขาธนาคารต้นไม้
bulletเอกสาร/สื่อเผยแพร่
bulletคนอยู่ป่ายัง
bulletมูลนิธิธนาคารต้นไม้
bulletโครงการ


ขั้นตอนการตรวจนับและประมินมูลค่าต้นไม้อย่างง่าย

  ขั้นตอนการตรวจนับ และประเมินมูลค่าต้นไม้ของธนาคารต้นไม้(อย่างง่าย)

โดยนายพงศา ชูแนม

รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้; 5 มิ.ย. 54

ขั้นตอนที่ การเตรียมอุปกรณ์

1.1    การตอกหมายเลขประจำต้นไม้ สมาชิกเจ้าของต้นไม้ต้องดำเนินการเองโดยใช้แผ่นอลูมิเนียม, เข็มขัดรัดสายไฟ, แผ่นอลูมิเนียมตอกหมายเลขตามจำนวนต้นไม้ที่มี โดยเริ่มจากต้นแรกให้ตอก 54  01 และ 54  02 และ 54  03 ต่อไป จนหมด เช่น 54   559 ( กรณีมี559 ต้น)

1.2    ตัวตอกเลขเป็นตัวตอกที่เป็นเหล็กหาซื้อจากร้านขายวัสดุ/เครื่องจักร ขนาด 4-6 มิลลิเมตร ชุดละประมาณ 170-300บาท (ควรให้มีสาขาละ ชุด)

1.3    ตลับเมตร/เทปวัด ที่บอกความยาวเป็น เซนติเมตร

1.4    ลวดผูก หรือ เชือกไนล่อน หรือเอ็น

1.5    สีหรือสเปรย์ สำหรับพ่นบริเวณจุดที่ทำการวัดขนาด

1.6    แบบฟอร์ม ธตม2/หรือกระดาษที่กรอกได้เช่นเดียวกับแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ การตรวจนับ

2.1    ให้เจ้าของแปลงร่วมกับคณะกรรมการ ทำการตรวจนับโดยการวัดขนาดความโตที่ความสูงระดับอก (วัดจากพื้น 130 ซม.) แล้วทำเครื่องหมายไว้ ณ จุดที่วัดเพื่อจะได้เป็นจุดที่วัดในปีต่อๆไป โดยให้บันทึกค่าความโต หรือเส้นรอบวงเป็นซม.

2.2    กรอกข้อมูล ได้แก่ ชนิดต้นไม้ หมายเลขประจำต้นไม้ (เริ่มจาก 54  01และต่อไปเรื่อยๆ);  ความโตรอบวงเป็น ซม.;          อายุต้นไม้เป็นปี

2.3    ทำเครื่องหมาย(พ่นสี) ณ จุดที่วัดโดยวัดจากพื้น 130 ซม. ทำเป็นเส้นเล็กๆให้มองเห็นเป็นจุดที่วัดความโตทุกปี

2.4    ติดหมายเลขประจำต้นไม้ โดยใช้ลวด หรือเชือกผูกไว้ที่ลำต้นที่ความสูงระดับสายตา เช่นจากต้นที่แรกเริ่ม 54  01 และต่อไป

2.5                                                     ทำการนับ และกรอกข้อมูลจนเสร็จทั้งแปลง

2.6                                                     นับเฉพาะต้นที่มีอายุเกิน ปี หรือสูงเกิน เมตร ยกเว้นไม้ประเภทโตช้า เช่นพะยูง เริ่มนับได้ที่ความสูง 80ซม.

ขั้นตอนที่ การตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดไปร่วมตรวจนับ หรือสุ่มตรวจทุกแปลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทั้งหมด หากถูกต้องให้ลงชื่อรับรอง หากบกพร่องให้แนะนำแก้ไข หากพบทุจริตให้แจ้งที่ประชุม เพื่อพิจารณา ลงโทษโดยการยกเลิกการรับรองในปีนั้น


ขั้นตอนที่ การรวบรวมข้อมูล และการรายงาน

4.1         เมื่อได้ตรวจนับจัดทำข้อมูลตามแบบธตม. 2/และคณะกรรมการรับรอง เสร็จกันแล้ว ให้นำข้อมูลดังกล่าวมาเย็บเป็นรูปเล่มของแต่ละแปลง พร้อมกรอกข้อมูลธตม 2/1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้าจำเป็น)

4.2         นำข้อมูลจากข้อ 4.1 มากรอก ลงไปในโปรแกรม การตรวจนับ ประเมินมูลค่าไม้ (Tree Value) ที่ธนาคารต้นไม้จัดส่งไปให้โดยกรอกทุกต้นตามความจริง โปรแกรมจะคิดคำนวณปริมาณ มูลค่า น้ำหนัก ความสูง ปริมาณคาร์บอนให้โดยอัตโนมัติ โดยให้ทำการบันทึกทุกต้น แล้วให้จัดเก็บข้อมูลไว้ใน file หรือพิมพ์ออกมารวมเล่มไว้

4.3         เมื่อเสร็จแต่ละภาพให้รวบรวมรายงานโดยคลิกไปหน้าการรายงาน โปรแกรมจะจัดรวบรวมเป็นธตม.2/โดยอัตโนมัติ(ซึ่งสมาชิกสามารถจัดเรียง ต้นไม้ได้หลากหลายรูปแบบ)

4.4         นำข้อมูลที่ได้ใน ธตม 2/ส่งรายงานให้ธนาคารต้นไม้ทาง Email  ได้แก่  Phongsachoo@hotmail.com, Treebankthai@gmail.com

4.5         ให้เก็บข้อมูลไว้อย่าให้สูญหาย และเพื่อได้ข้อมูลมารวบรวมไว้จุดกลางสำหรับในโครงการนำร่องฯ ขอให้สมาชิกส่งข้อมูลทั้งหมดตามข้อ 2และ 4

4.6         ธนาคารต้นไม้จะนำเข้าข้อมูลของแต่ละสาขามารวมกันไว้ และจะนำมาไว้เป็นข้อมูลกลางในเวบไซต์ www.treebankthai.com

การตรวจสอบสมาชิกสาขา ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้ใน เวบไซต์   www.treebankthai.com
บทความน่าสนใจ