ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletสาขาธนาคารต้นไม้
bulletเอกสาร/สื่อเผยแพร่
bulletคนอยู่ป่ายัง
bulletมูลนิธิธนาคารต้นไม้
bulletโครงการ

ใบลงรายชื่อเสนอข้อความสู่สาธารณะ
Issue Reform
ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารต้นไม้ พ.ศ........article

 ขอเสียงประชาชนและคำแนะนำครับว่าทำไมต้องมี พ.ร.บ.ธนาคารต้นไม้ในประเทศไทย

ประชุมมูลนิธิธนาคารต้นไม้
การประเมินค่าต้นไม้

ธนาคารต้นไม้จะรับรองต้นไม้ที่ ใช้เนื้อไม้เพื่อการค้าได้ หมายถึง เป็นต้นไม้ที่โตแล้วสามารถใช้เนื้อไม้ได้ เป็นไม้พื้นถิ่นหรือไม้ถิ่นอื่นก็ได้ แต่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การกำหนดประเภทชนิดไม้ การจัดกลุ่มต้นไม้ และการประเมินมูลค่า กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ประเภทในการประเมินค่า

ตัวอย่างนำร่องธนาคารต้นไม้สาขาคลองเรือ

ธนาคารต้นไม้สาขาคลองเรือต้องการนำเสนอรูปแบบการดำเนินการโครงการธนาคารต้นไม้  ให้เห็นโดยการสร้างต้นแบบที่ชัดเจน  และให้เห็นว่าในการดำเนินการตามแนวคิดและวิธีปฏิบัติตามแนวทางธนาคารต้นไม้สามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ

ร่วมกับสถาบันลูกโลกสีเขียว และธนาคารต้นไม้  จัดทำการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบและแรงจูงใจการปลูกต้นไม้ในสวนยางพารา วันที่ 12  -13 ธันวาคม 2555  เป็นการเสวนานำเสนอผลงานการศึกษา และนำเสนอโดยเจ้าของพื้นที่ ในรูปแบบการเสวนา(โต๊ะกลม)  ณ  ขนำป้าพรรณี บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลบางมะเดื่อ  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระการประชุมสามัญ

คณะกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติ  ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานกองเลขานุการและคณะกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้ระดับชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าว ประชุมธนาคารต้นไม้ ประจำปี 2555

 ประชุมธนาคารต้นไม้ชุมพร ประจำปี 55 เตรียมเพาะชำกล้าต้นไม้รองรับโครงการปลูกต้นไม้ 800 ล้านต้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 สาขาสลุย ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

วันสิ่งแวดล้อมโลกarticle

รวมพลังประชาสัมพันธ์ธนาคารต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2555

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]