ธนาคารต้นไม้ สาขา

หนองม่วง

22 หมู่ที่ 12 บ้านหนองโสน ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน