ธนาคารต้นไม้ สาขา

โนนสมบูรณ์ หมู่ 5

หมู่ที่ 5 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน