ธนาคารต้นไม้ สาขา

ผาน้ำย้อย สาขา 2

107 หมู่ที่ 1 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน