ธนาคารต้นไม้ สาขา

สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า

หมู่ที่ 4 บ้านร่องกู่ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน