ธนาคารต้นไม้ สาขา

ห้วยสัก

167 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน