ธนาคารต้นไม้ สาขา

ปางเติบ

หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน