ธนาคารต้นไม้ สาขา

ปงสนุก 1

111/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน