ธนาคารต้นไม้ สาขา

เมืองจัง กลุ่ม 1

หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี99 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน