ธนาคารต้นไม้ สาขา

ปงป่าหวาย

182/1 หมู่ที่ 7 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน