ธนาคารต้นไม้ สาขา

หนองสว่าง

23/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน