ธนาคารต้นไม้ สาขา

ท่าอิบุญ

206 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน