ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านติ้วหมู่ 7

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน