ธนาคารต้นไม้ สาขา

หินฮาว

159 หมู่ที่ 13 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน