ธนาคารต้นไม้ สาขา

สาขาท่าข้ามร่วมใจ

65 หมู่ที่ 1 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน