ธนาคารต้นไม้ สาขา

วัดราชพฤกษ์

บ้านสระแก้ว ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน