ธนาคารต้นไม้ สาขา

เพชรดำ

หมู่ที่ 10 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน