ธนาคารต้นไม้ สาขา

เขาหลุง

82 หมู่ที่ 17 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน