ธนาคารต้นไม้ สาขา

เทศบาลตำบลหลักห้า

ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน