ธนาคารต้นไม้ สาขา

ลำเลียง

355 หมู่ที่ 10 บ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน