ธนาคารต้นไม้ สาขา

เรารักบางเดือน

หมู่ที่ 3 บ้านแท่นแก้ว ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน