ธนาคารต้นไม้ สาขา

แม่ทะล่าง

หมู่ที่ 20 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน