ธนาคารต้นไม้ สาขา

กันตัง

95/3 หมู่ที่ 3 บ.ควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน