ธนาคารต้นไม้ สาขา

เขาน้ำปลาย

กลุ่มอนุรักษ์เขาน้ำปลาย หมู่ที่ 7 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน