ธนาคารต้นไม้ สาขา

บ้านทุ่งหมอ

1/1 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งหมอ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ไร่

พื้นที่รวม

0 ต้น

จำนวนต้นไม้

ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณเนื้อไม้

กก.

จำนวนคาร์บอน