Home / เรื่องเล่าจากธนาคารต้นไม้

เรื่องเล่าจากธนาคารต้นไม้

ธนาคารต้นไม้ของแท้ฉบับพระศรีอารย์ กับของรัฐบาล ฉบับเณรคำ

  คนแบบเณรคำหรือพระเกจิดังระดับขั้นเทพของเมืองไทยจำนวนมากเป็นพวก สีลัพพตปรามาส แปลว่าผู้อ้างเอา …

Read More »

แม่น้ำหลังสวนใสมาตั้งแต่ปี2535และไม่เคยขุ่นข้นขณะที่ผมรับราชการ…แต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นและมันบ่งบอกอะไร?

1).มีเหมืองแร่เถื่อนเกิดบริเวณเขตต้นน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในป่าสงวนใช่ไหม? 2).น้ำขุ่นขณะที่ฝนไม …

Read More »

ทุพลเพียบกัมพูเจีย : สิ้นสุดเวลาในกัมพูชา(ฮา) ถามว่าเห็นอะไรคิดอะไรจะเสนออะไร

สรุปบทเรียนและข้อเสนอทางเศรษฐศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อม ก.สิ่งที่เห็น: 1).หลังสงครามกลางเมืองการจัดการป่ …

Read More »

พนมเปญสุดขั้วนครา โดยพงศาชูแนมส่งรายงานเบื้องต้นครับ

ค่อนข้างเหมือนกับผมเคยโพสต์เรื่องชุดความเชื่อก่อนตัดสินใจและก่อนพบเห็นครับว่า 1).คนเขมรสับสนกับอดีตน …

Read More »