กระเจา

กระเชา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holoptelea integrifolia Planch. | Family :