กุ๊ก กอกกั๋น อ้อยช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lannea coromandelica Merr. syn.Odina wodier Roxb | Family :