เกว้า ขว้าว กาว กว้าว ตองเหลือง ขมิ้นต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Haldina cordifolia Ridsd. & Metadenia spp. | Family :