ชาเรียน ทุเรียนป่า ทุเรียนนก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Durio spp. | Family :