กระบก

หมากบก มะมื่น มะลื่น หลักกาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Irvingia malayana Oliv.Ex Benn. | Family :