กระเบาลิง

กระเบาลัก กระเบียน กระเบาดง หัวลิงหัวค่าง ดูกช้างเ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydnocarpus spp. | Family :