ก่อ มะก่อ

กอ ค้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Castanopsis spp., Lithocarpus spp. & Quercus spp. | Family :