กะเจียน

ขะเจียน โมดดง สะบันงาป่า ยางอึ่ง ยางโอน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia spp. | Family :