กระทังหัน กะทิง

กังหัน ตังหัน ตังหน พะอง ชวด สารภีทะเล สารภีแนน เ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calophyllum spp. | Family :