ก้านตอง

ก้านทอง ขันทอง เปรียง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Swintonia spp. | Family :