กาลอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea faguetiana Heim | Family :