กำลังเสือโคร่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Betula alnoides Buch. - Ham. | Family :