กุหลิม

กระเทียมต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scorodocarpus borneensis Becc. | Family :