ขนาน จำปีแขก ลำป้าง ตากวาง หำม้า หำฮอก กะนวล

ขะนวล สากกะเท้า สนานดง สร้อยพ้าว ข้าวตาก จ้าหลอด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterospermum spp. | Family :