ขนุนปาน ขนุนป่า

มะหาด หาด หาดหนุน ไสน หาดส้าน ตาปัง ตังเก ไฉน กะเ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus spp. | Family :