ขะไต๋

ดูช้างย้อย กะไต๋ หมาเหนียว ลูบลีบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ulmus lancifolia Roxb. | Family :