ขี้เหล็กป่า

แสมสาร ขี้เหล็กสาร ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กโคก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia garrettiana Craib | Family :