คาง คางแดง

มะขามป่า มะขามผี พฤกษ์ ปันแถ ถ่อน ทิ้งถ่อน มะขามโค

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia spp. | Family :