ค้างคาว

ตะพุน กะพุน สะพุน ลางสาดเขา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia spp. | Family :