ชะนูดต้น

ชะนูด นูดต้น แตงชั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prunus spp. | Family :