ชัน ชันตก

เต็งดง เต็งตานี ฮาว ยางหมอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea thorelii Pierre | Family :