ชุมแพรก

เสียดช่อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heritiera spp. | Family :